Bảo hành & đổi trả hàng

Nhằm tạo sự thoải mái trong mua sắm cũng như sự ưu đãi về quyền lợi cho quý khách hàng, Cửa hàng Thế Giới Fucoidan sẽ áp dụng chính sách đổi trả hàng và quy định cụ thể rõ ràng như sau:

1. Khách hàng có thể đổi hàng và trả hàng trong những trường hợp sau:

 • Sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất.
 • Hàng không đúng chuẩn, mẫu mã như quý khách đặt hàng.
 • Không đủ số lượng, không đủ bộ như trong đơn hàng
 • Sử dụng sản phẩm bị dị ứng hoặc không phù hợp (tùy theo từng trường hợp cụ thể mà xử lý, nếu đó là do chất lượng sản phẩm thì công ty chấp nhận thanh toán, đổi trả và hoàn tiền vô điều kiện).
 • Khách hàng có thể trả hàng với lý do khách quan: người dung sản phẩm không thể tiếp tục sử dụng sản phẩm (cụ thể đã chết).

2. Quy định về thời gian và hoàn tiền hàng: 

Tất cả hàng hóa đã hoàn thành thanh toán (sau khi khách đã nhận hàng và thanh toán)

 • Hoàn 100% giá trị sản phẩm nhận trả lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

o Thời gian phát sinh đơn hàng đến thời gian khách hàng muốn trả hàng không quá 1 tuần (7 ngày) sau khi phát sinh đơn hàng và bàn giao kiện hàng cho bên vận chuyển.

o Hàng chưa có dấu hiệu sử dụng qua (Lọ nước chưa mở, nếu lọ viên sẽ tính theo số viên chưa sử dụng và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm).

 • Hoàn 65% giá trị sản phẩm nhận trả lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

o Thời gian phát sinh đơn hàng đến thời gian khách hàng muốn trả hàng từ 15 đến 30 ngày (từ tuần thứ 2 đến 1 tháng sau khi phát sinh đơn hàng) sau khi phát sinh đơn hàng và bàn giao kiện hàng cho bên vận chuyển.

o Hàng chưa có dấu hiệu sử dụng qua (Lọ nước chưa mở, nếu lọ viên sẽ tính theo số viên chưa sử dụng và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm).

 • Hoàn 45% giá trị sản phẩm nhận trả lại nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

o Thời gian phát sinh đơn hàng đến thời gian khách hàng muốn trả hàng từ 31 đến 60 ngày (trong vòng 2 tháng từ khi phát sinh đơn hàng) sau khi phát sinh đơn hàng và bàn giao kiện hàng cho bên vận chuyển.

o Hàng chưa có dấu hiệu sử dụng qua (Lọ nước chưa mở, nếu lọ viên sẽ tính theo số viên chưa sử dụng và đảm bảo không bị ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm).

 • Sau 2 tháng Cửa hàng Thế Giới Fucoidan sẽ không chấp nhận đổi trả sản phẩm
 • Đối với trường hợp khách hàng đã bóc sản phẩm (đã dùng hoặc bóc nhưng chưa dùng ): Cửa hàng Thế Giới Fucoidan chỉ chấp nhận lại sản phẩm khi đơn hàng phát sinh không quá 30 ngày kể từ ngày kiện hàng được bàn giao cho bên vận chuyển. Và Cửa hàng Thế Giới Fucoidan sẽ hoàn trả mức 45% giá trị hàng còn lại sau khi bộ phận kho kiểm tra đúng hàng đủ số lượng khách báo trả, đảm bảo số hàng trả còn đủ điều kiện nhập kho.
 • Đối với trường hợp khách hàng bị dị ứng: hoàn 100% giá trị còn lại của sản phẩm khi khách cung cấp giấy chứng nhận của bệnh viện về việc dị ứng do các thành phần trong sản phẩm (vì chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào dùng sản phẩm bị dị ứng) và thời gian sau khi khách dùng thuốc từ 7 đến 10 ngày (trong vòng 2 tháng kể từ khi khách mua hàng, quá 2 tháng Cửa hàng Thế Giới Fucoidan không chấp nhận đổi trả trong bất cứ trường hợp nào).

3. Quy định về chi phí trả hàng và hàng trả:

 • Chi phí trả hàng: tất cả chi phí trả hàng do khách hàng chi trả, Cửa hàng Thế Giới Fucoidan chỉ chịu trách nhiệm chi phí gửi hàng đổi nếu khách hàng muốn đổi sang sản phẩm khác.
 • Quy định về hàng hóa khi gửi đổi trả: Tất cả các sản phẩm phải đóng gói đủ, đúng quy cách gửi kèm hóa đơn về Cửa hàng Thế Giới Fucoidan. Sau khi nhận được sản phẩm đổi trả từ khách, bộ phận kho có trách nhiệm quay lại cả quá trình bóc hộp hàng (tránh có vấn đề phát sinh khiếu nại của khách). Sau kiểm tra hàng hóa đúng đủ theo số lượng khách hàng muốn đổi trả, Cửa hàng Thế Giới Fucoidan sẽ tiến hành quy trình đổi hàng hoặc hoàn tiền (bằng phương thức chuyển khoản) lại cho khách.

*** Lưu ý, tất cả các trường hợp phát sinh khách muốn đổi hoặc trả hàng hóa, phải có sự đồng ý từ Ban Giám Đốc.